УПИС ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

ОД 1.4.2019.године
ПУ“Слава Ковић“ -Богатић врши
УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
У ОБАВЕЗАН ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ РОДИТЕЉИ УПИСУЈУ ДЕЦУ РОЂЕНУ
од 1.3.2013. до 28.2.2014. ГОДИНЕ
Приликом уписа потребно је доставити васпитачу :
-Извод из матичне књиге рођених и
-Потврду о пребивалишту.
УПИС ДЕЦЕ КОЈА ЋЕ ПОХАЂАТИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ВРШИЋЕ СЕ У ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ОВАЈ ПРОГРАМ
( КОД ВАСПИТАЧА)
Упис деце ће се реализовати до 14.06.2019.год