SRPSKI SLIKARI XX—XXI VEKA-SLOBODAN BOBAN BERIĆ

Mačvu i Bogatić krasi bogato likovno stvaralaštvo. Pored više akademskih slikara veliki je broj i onih koji se amaterski bave ovom umetnošcu. Tako nije čudo da je svoje najviše kulturne domete i afirmaciju Bogatić doživeo baš na ovom polju. Veliki doprinos celoj priči vezanoj za slikarstvo dala je Mačvanska slikarska škola čiji je rodonačelnik Milić od Mačve.Član Mačvanske slikarske škole je i Slobodan Boban Berić, lekar i slikar, rođen je 12.06.1948. godine u Bogatiću, gde je završio osnovnu školu. Gimnaziju je pohađao i završio u Šapcu, a studije medicine u Beogradu — kao najmlađi lekar u bivšoj SFRJ, jer je studije medicine završio šest meseci pre roka. Specijalista je interne medicine. Ima privatnu ordinaciju u Bogatiću, u kojoj besplatno pruža usluge penzionerima i siromašnima.Slikanjem se bavi od 1968. godine. Dobitnik je nagrade „7. avgust“ Opštine Bogatić.Član je Srpskog lekarskog društva pri VANU.Jedini je lekar koji je čitav svoj radni vek proveo u Mačvi.Povodom jedne od izložbi u Beogradu, naš poznati likovni kritičar Nikola Kusovac napisao je:
„Životna filozofija Slobodana Bobana Berića rodila se iz brazde i široke duše mačvanske. Ona je samonikla i kao takva oslobođena šablonskih umetničkih formi, slobodna i nesvakidašnja, pomalo fantastična i maštovita, ali u dnu duše potpuno realna i istinita. On dobro poznaje običaje i verovanja svojih zemljaka a njihove neobične sudbine slika realističnim bojama Mačve. Dosadašnja dela dr Bobana Berića ostavila su neizbrisiv trag u srpskom slikarstvu.“
Ova kritika uglednog istoričara umetnosti svakako je dobra preporuka za ulazak u istoriju slikarskih događanja u Srbiji u drugoj polovini XX veka.
Izvor:NB Janko Veselinović Bogatić