OBAVEŠTENJE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD “BOGATIĆ”

Nakon konsultacija sa Pomoćnikom ministra g-đom Slađanom Čabrić a u vezi isplata prava na novčanu socijalnu pomoć i dodatka za pomoć i negu drugog lica za starije od 65 godina koji pravo primaju preko
službenih tekućih računa, dostavljamo Vam sledeću preporuku.
Licima koja nisu u mogućnosti zbog Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije da samostalno podignu primanja po osnovu prava na novčanu socijalnu pomoć i dodatak za pomoć i negu drugog lica, mogu preko lica koje oni odrede dobiti ovlašćenje u centrima za socijalni rad uz ličnu kartu korisnika i ovlašćenog lica, i po mogućstvu prethodne telefonske najave centru.
Preporuka je da centri za socijalni rad ulože dodatni napor za lica koja nemaju srodnike ili drugo lice kome bi mogli da daju ovlašćenje, da poštujući zakonske propise omoguće korisniku podizanje novčanih sredstava po osnovu prava iz socijalne zaštite.